Samostojeća dvostrana audio maketa VIOLETA DOO GRUDE

Naš prvi prototip i saradnja ostvarena je sa kompanijom Violeta doo Grude koja je prvo prepoznala prednosti našeg interaktivnog sistema i neagresivan način oglašavanja proizvoda na prodajnom mjestu. Originalna ideja temeljila se na slici tete Violete koja je u model uključila svjetlosne efekte i audio sadržaj. Način promocije: Model tete Violete reagovao je na pokret i svaki put kad bi neko bio u blizini upalio bi joj se luk, a od modela bi se čuo dobro poznati glas, tj. Teta Violeta bi počela “razgovarati”. Kompanija Violeta testirala je utjecaj DevBox Visuala na povećanje prodaje određenih proizvoda. Njihov službeni podatak bio je vjetar u jedra i potvrda da smo na dobrom putu. Uticaj na povećanje prodaje kretao se od 35 do 50%, zavisno o veličini prodajnog objekta u kojem su provedena ispitivanja.

MATERIJALI I KOMPONENTE

  • metalni nosač
  • foreks
  • folija

DEV GOVORNI AUTOMAT