Samostojeća dvostrana audio maketa 

KRAŠ ZAGREB

Kompanija Kraš vidi veliku prednost interaktivnih reklama postavljenih na licu mesta u trenucima kada kupac odluči koji će proizvod kupiti. Kolačić „Domaćica“ imao je svog žiranta, fudbalera Rakitića, čiji je model dolazio u veliki broj prodavnica širom Hrvatske, pozdravljao kupce i savetovao ih da kupe „Domaćicu“. Način promocije: Kampanja koju smo napravili u saradnji sa kompanijom Kraš obuhvatila je dizajn njihovog žirantnog modela, fudbalera Rakitića, u koji je postavljen audio sadržaj. Rakitić je „razgovarao“ svaki put kad bi neko prošao pored njega i tako reklamirao proizvod ove kompanije.