Nadogradnja samouzlužnih aparata ekranima za emitovanje reklama

Ovaj projekat je čisti primjer stvaranja dodatne vrijednosti od već postojećeg i veoma stabilnog posla, koji je sa svojim odličnim predispozicijama sa lakoćom iskoristio našu tehnologiju za stvaranje dodatnog vida zarade. Kućišta ekrana i ekrani za emitovanje reklama su precizno osmišljeni i dizajnirani tako da se uklapaju na već postojeće aparate i zajedno sa njima čine jednu kompaktnu cjelinu, koja je oku ugodna i profesionalna. Reklame se emituju putem specijalizovanih plejera za emitovanje reklama, razvijenih u našoj kompaniji, koji pružaju fleksibilnost u manipulisanju reklamnim sadržajem i u potpunosti se prilagodjavaju okruženju. Naši plejeri mogu da reaguju na detekciju pokreta, emituju sve multimedijalne formate i da rade u online ili offline rezimu rada, odnosno, da se reklame ažuriraju putem internet konekcije ili lokalno putem USB stika.

MATERIJALI I KOMPONENTE

  • Metalna podkonstrukcija i kuciste od plastificiranog lima
  • Ekran visoke rezolucije
  • Multimedijalni uredjaj za emitovanje reklama, DevPlayer