Simulator vožnje i sudara – M:TEL i Ministarstvo saobraćaja i veza RS

Zadatak ovog projekta je bio stvaranje realne situacije u vožnji i sagledavanje opasnosti koje se mogu desiti zbog nesavjesnosti vozača koji koriste mobilni telefon dok voze. Pored vizuelnog doživljaja sudara koji se emituje na ekranu unutar kabine simulatora, osmišljen je i mehanički dio sistema koji nepredvidivo zaljulja kabinu, simulirajući na taj način sudaranje sa čvrstim objektima.

MATERIJALI I KOMPONENTE

  • metalna kabina i konstrukcija
  • ekran visoke rezolucije
  • oprema kabine vozača
  • elektronika i softver
  • pvc stampana folija